Privacyverklaring

Algemeen

Suikerplein gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Suikerplein zich aan de NEN 7510 norm voor Informatiebeveiliging in de zorgsector en de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Suikerplein verzamelt informatie voor de volgende doeleinden:

  • Het faciliteren van online contact tussen patiënten en zorgverleners
  • Uitwisseling van kennis en ervaringen tussen gebruikers
  • Onderzoek naar het gebruik van de eigen websites en software

De volgende gegevens worden verzameld die betrekking hebben op Gebruikers:

  • NAW-gegevens: ter identificatie van de gebruiker.
  • Emailadres: Om notificaties te kunnen verzenden.
  • Bijnaam: Geeft de mogelijkheid tot het anonimiseren van berichten.
  • Bijdragen: weergave van de bijdrage van de gebruiker op de website.

Desgewenst kunt u uw gegevens verwijderen uit uw profiel. Indien uw account opgeheven wordt, worden uw persoonlijke gegevens weggehaald, maar blijven uw bijdragen wel bewaard. Deze blijven ook toegankelijk voor andere gebruikers, maar zijn niet meer naar een persoon te herleiden.

Werkwijze

Voorafgaand aan het gebruik van Suikerplein geeft u schriftelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het gebruik daarvan via Suikerplein met als doel de behandeling van diabetes te optimaliseren en de patiënt- en ouderbetrokkenheid te vergroten. Alvorens toegang te krijgen tot Suikerplein dient u de gebruikersovereenkomst door te nemen en te accepteren. Deze overeenkomst is opgesteld door Suikerplein. U ontvangt een eigen inlognaam en per inlogsessie ontvangt u een specifieke inlogcode per SMS. Deze is vanuit veiligheidsoverwegingen elke keer anders en kan niet worden opgeslagen.

Uw persoonsgegevens op Suikerplein zijn alleen inzichtelijk voor het behandelteam en de betrokken patiënt/ouder. De data worden opgeslagen via Suikerplein bij CloudVPS (www.cloudvps.nl/cloud-servers/iso-27001-cloud-certificering). De inhoudelijke data worden bewaard tot het moment dat de omgeving wordt opgeheven, daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Als wij een belangrijke wijziging in de Privacy verklaring hebben doorgevoerd, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld, de meest recente versie van de Privacy verklaring is altijd te vinden op de website.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot Suikerplein dan kunt u zich te allen tijde richten tot info@suikerplein.nl

Cookies

Suikerplein maakt gebruik van Cookies voor het goed functioneren van de website.
Daarnaast verzameld Suikerplein via Google Analytics geanonimiseerde gegevens over het gebruik van haar websites en software. Dit doet Suikerplein om de gebruikerservaring te analyseren en aan de hand van die analyses te verbeteren.
Het is ook mogelijk voor de eigenaar van een Account om geanonimiseerde gegevens met behulp van Google Analytics te verzamelen. Zodoende kunnen zij het gebruik van hun Account monitoren en het beheer van hun Account hierop aanpassen.