Behandelplan

Jouw behandelaar zet hier jullie afspraken neer. Zo kan je altijd nalezen waar jullie het tijdens de vorige afspraak over hebben gehad.

Bij behandelplannen zijn gemaakte afspraken over je behandeling terug te vinden. Over het algemeen worden de consulten bij de arts en/of verpleegkundige als basis genomen. Hij of zij vult de afspraken in en wijzigt deze wanneer nieuwe afspraken gemaakt worden. Alleen zij kunnen de afspraken wijzigen; jij kunt deze inzien.